Chị em mình là một gia đình, đi đâu cũng phải có nhau.  Ngồi thế này thoải mái hơn đi xe khách các bác nhỉ?