Website chính thức cho phép thành viên Đăng nhập và Đăng ký để đăng bài trên Troll.com.vn. Mong các bạn ủng hộ để website ngày một lớn mạnh
Phim Cương Thi Hoàng Đế
Phim Cương Thi Hoàng Đế
Admin 97 lượt xem • 2 ngày trước
Phim Hoàng Kim Đại Kiếp Án
Phim Hoàng Kim Đại Kiếp Án
Admin 219 lượt xem • 1 tuần trước
Phim Hàng Ma Truyện
Phim Hàng Ma Truyện
Admin 78 lượt xem • 2 tuần trước
Phim Cuồng Thú
Phim Cuồng Thú
Admin 10 lượt xem • 2 tuần trước
Phim Thiếu Lâm Tiếu Tử
Phim Thiếu Lâm Tiếu Tử
Admin 10 lượt xem • 2 tuần trước
Phim Mật Chiến
Phim Mật Chiến
Admin 506 lượt xem • 4 tuần trước
Phim Trùm Hương Cảng
Phim Trùm Hương Cảng
Admin 67 lượt xem • 4 tuần trước
Phim Hoàng Kim Đại Kiếp Án
Phim Hoàng Kim Đại Kiếp Án
Admin 152 lượt xem • 19/03/2018
Phim Tây Du Ký 1986
Phim Tây Du Ký 1986
Admin 207 lượt xem • 18/03/2018
Phim Painted Skin 2008
Phim Painted Skin 2008
Admin 36 lượt xem • 18/03/2018